Få hjælp til bekæmpelse af skadedyr

24 februar 2021
Lotte Hindsberg
Få hjælp til bekæmpelse af skadedyr

Der findes et utal af skadedyr i Danmark. Nogle mere skadelige end andre, men fælles for dem er, at det kan være nødvendigt at tilkalde en skadedyrsbekæmper. Nogle at skadedyrene kan man først prøve selv at bekæmpe som myrer og bananfluer og først tilkalde en skadedyrsbekæmper, hvis det viser sig at du ikke kan få bugt på dem selv. Du kan f.eks. se mere på skadedyrsbekæmpelse i Guldborgsund.

Der er imidlertid også andre skadedyr, hvor det giver god mening, hvis man kontakter en skadedyrsbekæmper med det samme. Til den type tilhører f.eks. hvepsen. Der er et skadedyr hvor du har pligt til at give kommunen besked, hvis du har mistanke om at de findes på din grund og det er rotten. 

Skadedyret rotten

Rotten er det eneste skadedyr hvor du har pligt til at reagere og kontakte kommunen, som gratis sender en rottebekæmper ud for at bekæmpe rotterne. Det er vigtigt at du reagere så hurtigt som muligt, da rotterne lynhurtigt har formeret sig og startet en lille koloni. Årsagen til at rotten skal bekæmpes hurtigt og effektivt er at de bringer smitte fra dyr til mennesker og derfor udgør en fare for vores almene sundhed. 

Er du i tvivl om hvor vigtigt det er, kan du slå den sorte død op og læse om hvordan folk dødede som fluer. Omkring 25 % døde af pesten og det var rotterne der bragte smitten videre fra det ene menneske til det andet. Dengang viste man ikke at rotten, som levede af det affald, som der blev smidt rundt omkring i gaderne, var grunden til smitten.

Rotten er vilde med mørke fugtige områder, så hvis du vil forebygge at der flytter et rotte par ind, er det en god ide at få ryddet op på din grund. Det gælder også nedfaldsfrugter og din kompostbunke, der ikke bør indeholde madrester.

Flere Nyheder