Styrk dine online fremlæggelser med PowerPoint Kurser

05 februar 2021
Astrid Pedersen
Styrk dine online fremlæggelser med PowerPoint Kurser

Drømmer du om at kunne fange og fastholde dine tilhøreres opmærksomhed når du fremlægger dine projekter, budgetter, fremskrivninger eller idéer – også selv om det foregår over eksempelvis Teams eller Zoom? Så bør du overveje at tage et kvalificerende Microsoft PowerPoint kursus.

Microsoft PowerPoint er stadig det mest anvendte redskab til produktion af præsentationer som kan underbygge netop disse typer præsentation. Som redskab er Microsoft PowerPoint særdeles nyttigt i forbindelse med fremlæggelse over nettet, idet Microsoft PowerPoint præsentationer nemt kan deles i det digitale online forum.

Du vil faktisk have rigtig gode muligheder for at brænde igennem med din præsentation hvis du anvender Microsoft PowerPoint til dette formål. Og du vil hurtigt opdage at du ved at forbedre din præsentations teknik og højne dit kendskab til de mange muligheder i Microsoft PowerPoint kommer meget tættere på at gøre drømmen til virkelighed.

Hvad kan jeg lære på et Microsoft PowerPoint kursus?

På et Microsoft PowerPoint kursus kan du lære meget om hvorledes du udnytter de mange muligheder i denne særdeles versatile applikation.

Du kan for eksempel lære at laver flotte grafikker og andre visuelle repræsentationer – for eksempel grafer – af tung data som ellers ville være vanskeligt tilgængelig. Du kan lære mere om hvordan du bygger templates som gør dine Microsoft PowerPoint præsentationer mere ensrettede rent layoutmæssigt. Og endelig kan du lære hvorledes du bruger Microsoft PowerPoint til at understøtte en fremlæggelse på en måde som er både levende, relevant og fængende.

Du lærer på et sådant kursus hvordan du kan bruge de mange spændende effekter uden at det bliver for meget af det gode, og hvorledes du tilpasser din Microsoft PowerPoint præsentation til din fremlæggelses indhold sådan at dette understøttes – og ikke overdøves – af dine Microsoft PowerPoint slides.

Du kan altid kontakte 4D, som udbyder kurser i Microsoft PowerPoint, hvis du er i tvivl om hvilket kursus du skal vælge – læs mere på https://www.4d.dk/kurser/office/powerpoint 

Flere Nyheder